Predajca sa môže pripojiť

Predajca sa môže pripojiť

Staňte sa partnerom predajcu

Budovanie automatizovanej a efektívnej poľnohospodárskej éry
Poľnohospodári už nebudú poškodzovaní požitím pesticídov a ľudia majú prístup k bohatým a bezpečným potravinám.

Požiadajte o typ spolupráce

☐ Spolupráca distribútorov
☐ Veľkoobchodná spolupráca

Požiadajte o kooperatívne produkty

☐Poľnohospodárske drony
☐Požiarny dron
☐Policajný dron

Základné informácie o spoločnosti

*Registrovaný názov spoločnosti:
*Spoločnosť zodpovedná za obchod:
* Roky prevádzky:
Ročný príjem:

Informácie o žiadateľovi

*Názov:
*Práca:
*Kontaktné číslo:
*WhatsApp:
*E-mail:

Používateľská oblasť

Krajina:
Mesto:
V súčasnosti pôsobíte ako zástupca pre iné poľnohospodárske drony a iné priemyselné značky súvisiace s inteligentnými poľnohospodárskymi strojmi?Ak áno, uveďte konkrétnu značku

Poznámka:
JTI pripomína, že trh je rizikový a investície by mali byť opatrné.